Gizlilik Sözleşmesi

 1. DrSelimYurtsever.com, kişisel bilgi ve veri güvenliğinizi korumak ve kullanılmakta olan teknolojik alt yapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri kapsamında DrSelimYurtsever.com, web sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.
 2. DrSelimYurtsever.com, web sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.  DrSelimYurtsever.com, sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilme hakkına sahiptir. DrSelimYurtsever.com, “Gizlilik Bildirimi” bölümünü zaman zaman güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla “Gizlilik Bildirimi” bölümünü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.
 3. DrSelimYurtsever.com, ziyaretçiler ya da kullanıcılar tarafından web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türlü kişisel bilgileri ve verileri, hastalıklar ve sağlık sorularına ilişkin verileri üçüncü kişiler ile hiç bir şekilde paylaşmayacaktır.
 4. DrSelimYurtsever.com, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin kalitesini artırmak ve daha efektif bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir.
 5. DrSelimYurtsever.com, iletişim faaliyetlerinde, kanunların ve bilhassa Sağlık Mevzuatı’nın öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.
 6. DrSelimYurtsever.com, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
 7. DrSelimYurtsever.com, web sitesindeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak çüzümlenebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları yukarıda bahsedilen bu amaçlar doğrultusunda kullanabilir. DrSelimYurtsever.com, bu IP adreslerini kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. DrSelimYurtsever.com, sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.
 8. DrSelimYurtsever.com, site içerisinde başkaca siteler ile link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. şahıs, kurum gibi partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir. Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. şahıs, kurum gibi partilerin sitesine yönlendirebilir. DrSelimYurtsever.com, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
 9. Kullanıcıya ait kişisel ve kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. DrSelimYurtsever.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini DrSelimYurtsever.com’un, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişiler ile hiç bir şekilde paylaşmayacaktır. DrSelimYurtsever.com, aşağıda belirtilen hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

Bu durumlar;

a. 7.1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
b. 7.2. Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller,
c. 7.3. DrSelimYurtsever.com’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
d. 7.4. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
e. 7.5. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

 1. DrSelimYurtsever.com, kendisine verilen bilgileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının ya da bir bölümünün kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü şahıslara açıklanmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 2. DrSelimYurtsever.com, kullanıcılar ve kullanıcıların DrSelimYurtsever.com, sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 3. DrSelimYurtsever.com, tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, DrSelimYurtsever.com ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.
 4. DrSelimYurtsever.com, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Sitede yayınlamak şartıyla değiştirebilir. DrSelimYurtsever.com’un, değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

Sizlere daha iyi bir deneyim sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılmaktadır. Çerezler ve Gizlilik